Monday, July 22nd, 2024

İsviçreli Girişim FinalSpark, Çığır Açan Çevrimiçi Biyoişlemci Platformunu Tanıttı

İsviçre merkezli biyo-bilişim girişimi FinalSpark, 16 insan beyni organoidine uzaktan erişim sağlayan yeni çevrimiçi platformunu, Neuroplatform’u duyurdu. Neuroplatform, “in vitro” biyolojik nöronlara erişim sunan dünyanın ilk çevrimiçi biyoişlemci platformu olarak öne çıkıyor. Bu biyoişlemciler, geleneksel işlemciler gibi bilgiyi öğrenip işleyebiliyor, ancak bunu yaparken bir milyon kat daha az enerji tüketiyor.

Neuroplatform’un temel yeniliklerinden biri, beyin dokusunun 3D hücre kütleleri olan canlı doku organoidlerini barındıran dört Çoklu Elektrot Dizisini (MEA) kullanmasıdır. Her bir MEA, hem uyarım hem de kayıt için kullanılan sekiz elektrotla birbirine bağlanmış dört organoid barındırıyor. Veriler, 30 kHz örnekleme frekansı ve 16 bit çözünürlüğe sahip dijital analog dönüştürücüler aracılığıyla aktarılıyor.

Bu sistem, MEA’lar için bir mikroakışkan yaşam destek sistemi ve görüntüleme amaçlı kameralar tarafından destekleniyor. Ayrıca, bir yazılım yığını araştırmacıların veri değişkenlerini girmesine ve ardından işlemci çıktısını okuyup yorumlamasına olanak tanıyor. Bu, donanım, yazılım ve biyolojinin bir karışımını kullanan “wetware” olarak adlandırılan bir mimariye dayanıyor.

FinalSpark, biyoişlem alanındaki araştırma ve geliştirmeleri teşvik etmek amacıyla dokuz kuruma platformunun kapılarını açtı. Bu kurumların işbirliğiyle, dünyanın ilk kullanılabilir biyoişlemcisinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte, firmanın biyoişlemcilerini oluşturan nöral yapıların ömrü şimdilik sınırlı. İlk denemelerde birkaç saatlik ömür elde edilirken, yapılan iyileştirmeler sayesinde bu süre 100 güne kadar uzatıldı.

Neuroplatform, GPT-3 gibi dil modellerinin eğitimi için yaklaşık 10GWh enerji gerektiği düşünüldüğünde, enerji tüketimi konusunda önemli avantajlar sunabilir. Bu tür biyoişlemciler, büyük veri merkezlerinin enerji tüketimini azaltmada potansiyel bir devrim yaratabilir.